Systemische begeleiding

Net als natuurlijke systemen richten sociale systemen zich op voortbestaan en overleven. Ieder systeem is ook een deel van een groter geheel. De basisbehoefte van ieder sociaal systeem is erkenning van de oorsprong en historie, alles wat erbij hoort wordt gezien, er is een heldere ordening en een balans tussen nemen en geven.

 

Wanneer?

Bij langdurige problemen en als de gebruikelijke aanpak niet werkt. Bij onduidelijke oorzaken en bij patronen die maar niet doorbroken kunnen worden.

  • Systemisch Advies
  • Organisatieopstelling
  • Familieopstelling
  • Systemische coaching